In hóa đơn điện tử

Thông tin về các thủ tục in hóa đơn điện tử đang được cập nhật LIÊN HỆ MÁY LẠNH AZAN Email: maylanh.azan@gmail.com Hotline: 0909228418 Thời gian làm việc: 7:30 – 22:00 (T2-CN) www.azan.com.vn |  www.maylanhnoidianhat.vn Hóa đơn điện tử (HDDT) là gì? HDDT là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, […]

Chính sách bảo hành

1. PHẠM VI BẢO HÀNH Áp dụng cho toàn bộ khách hàng sử dụng máy điều hòa không khí của Công ty Máy Lạnh AZAN 2. THỜI HẠN BẢO HÀNH 2.1. Thời hạn bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày lắp đặt của sản phẩm, ngày lắp đặt được tham chiếu vào […]