Chính sách bảo hành

1. PHẠM VI BẢO HÀNH Áp dụng cho toàn bộ khách hàng sử dụng máy điều hòa không khí của Công ty Máy Lạnh AZAN 2. THỜI HẠN BẢO HÀNH 2.1. Thời hạn bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày lắp đặt của sản phẩm, ngày lắp đặt được tham chiếu vào […]